Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników

ul Jana II Sobieskiego 9 pok 118,
14-100 Ostróda

plisow66@gmail.com

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie

ul. Olsztyńska 1;
14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61;
email: ostroda@luteranie.pl;
www.ostroda.luteranie.pl